Svenska turnummer

I de allra flesta kulturer finns turnummer, dock så skiljer sig numrena åt beroende på vilken kultur det gäller. Denna sida kommer gå igenom några av de kristna signifikanta numrena och också röra vid de kinesiska, eftersom de är så viktiga i den kinesiska kulturen.

Siffror från kristendomen

Bibeln har många olika nummer som människor länge sett som turgivande eller otursgivande beroende på i vilken kontext de presenterats. Dessa nummer väljer sedan många att spela på casino med eller undvika som pesten för ha tur, eller undvika att bli drabbade av otur.

7777 slot

Siffran sju är viktig i många av de abrahamitiska religionerna. Det finns flertalet förklaringar till varför just denna siffra blivit så viktig. En sådan är därför att Gud vilade på den sjunde dagen av skapelsen. Lamech, Noaks far, sägs också ha levt i 777 år. Man säger också att numret 777 representerar den trefaldiga perfektionen av treenigheten: Fadern, Sonen och den Helige Ande. I den hebreiska traditionen anses 12, 10, 7 och 3 vara ”perfekta siffror”. Det finns också någon intressant detalj som man kanske inte tänkt på tidigare men som kan vara värd att peka ut. Boeing, flygplanstillverkaren, har en familj av flygplan som betecknas 777-X, där X står för den individuella beteckningen på planen. Dessutom används 777 ofta i USA, och andra delar av världen, för att signalera en jackpot i en slotmaskin.

Sju är alltså en mycket bra kandidat till ett turnummer/tursiffra! Siffran har en lång tradition i den kristna världen och man kan alltid berätta roliga historier om siffran sju om någon frågar varför man valt just det som det som ska bringa en tur i casinot! Om du känner dig tursam nu så besök svenska-casino.se!

12

Också siffran 12 är viktig i den kristna traditionen. Förutom att som beskrivits ovan vara en perfekt siffra i den hebreiska traditionen så kan tolv också symbolisera Israels unifiering. Exempelvis hade Jacob (Israel) tolv söner, som var och en representerade en stam. Ishmael, född åt Abraham via Hagar, hade också tolv söner. Vid flera tillfällen i bibeln har siffran tolv uppkommit när Gud talat. Exempelvis beordrade han att tolv kakor utan jäst skulle placeras varje vecka i ett tempel tillsammans med incens. Prästerna skulle även byta ut dessa kakor varje vecka på sabbaten.

Siffror i den kinesiska kulturen

Kineser är kända för att vara känsliga för turnummer, och har en stark tro på just sådana siffror. Den kinesiska kulturen fullkomligen svämmar över av olika siffror som anses ha olika meningar, och det är otroligt viktigt vilka siffror som betyder vad. Tursiffror är djupt rotade i den kinesiska kulturen. Man tar hänsyn till dessa siffror när man köper hus, väljer telefonnummer, väljer datum för giftemål och när man ska ha registreringsskylt till sin bil. Vanligtvis ser man jämna siffror som mer tursamma än udda.

8

Siffran åtta är den siffra som anses vara allra mest tursam i kinesisk kultur. Den uttalas ”Ba” på kinesiska, vilket låter väldigt likt ”Fa”, som betyder att tjäna stora pengar i fri översättning. Ordet innehåller också meningar om lycka, framgång och hög social status. Detta gör att många affärsmän tycker om denna siffra. Någonting som är intressant, och som visar hur viktiga tursiffror verkligen är i vardagslivet för kineser, är att man är villig att betala stora pengar för exempelvis telefonnummer med siffran åtta i sig. Man vill också gärna bo på våning åtta om man kan.

År 2016 så auktionerades en registreringsskylt med siffrorna ”28” ut för 18,1 miljoner Hong Kong-dollar. Summan betalades av en maskerad man, och det bör ha varit på grund av att ”28” på kinesiska låter likt ”lätt” och ”framgång” när man säger den. Ett annat exempel där man tagit hänsyn till tursiffran är under de olympiska spelen i Peking år 2008. Spelen började klockan 8:08 på den åttonde dagen i den åttonde månaden år 2008.

Andra turnummer

Som sagt ovan finns många turnummer i den kinesiska kulturen, varav åttan är det mest framträdande. Nummer som sex och två är dock också ansedda som tursamma och ska inte underskattas när det kommer till vikten kineserna ger dessa siffror. Det är till exempel tradition att en man då han vill gifta sig med en kvinna ger en gåva till kvinnans familj. Denna gåva är vanligen pengar, 6 666 eller 66 666 yen. Man firar också den 66:e födelsedagen mycket stort.