Hitta sitt turnummer

Så länge som det har gått att spela spel om pengar där det handlat om att satsa på rätt nummer har människan försökt hitta just de nummer som just hon eller han kommer att vinna på. Det handlar alltså om det man kallar för turnummer eller lyckotal. Om en person till exempel ofta råkar ha tur på ett visst datum så brukar den personen oftast tro att det är det numret som är ens turnummer. En del knyter turnummer till specifika händelser så som födelsedatum, antal bokstäver i namnet eller andra sätt att räkna ut vilka nummer som ska vara lyckosamma.

Det finns flera olika sätt att räkna ut vad man kan ha för turnummer och en hel del människor som tar betalt för att ta fram turnummer åt andra. Om det kan man ju säga lite vad man vill men faktum är att om vi har tillit till att visst nummer så kommer vi att uppfatta det som att det är vårt turnummer eftersom vi då bara kommer att se de händelser som är kopplade till det numret. Det blir så att säga en blandning av placeboeffekt och självuppfyllande profetia.

Man har under tidens gång alltså kommit på flera sätt som man ska kunna räkna ut sitt turnummer på. Ett exempel på detta är att man använder sig av sitt födelsedatum, mitt födelsedatum är den 17 mars 1983. Sedan tar man de första siffrorna, i mitt fall 17 och har man då två som jag så lägger man ihop dem och får fram sitt turnummer, mitt skulle då bli 8. Ett annat sätt att räkna ut turnummer med sitt födelsedatum är att använda hela födelsedatumet, då gör man på följande sätt; man lägger ihop alla siffrorna som finns i datumet, i mitt fall blir det alltså 1+9+8+3+3+17=41. Eftersom att resultatet nu blev ett flertal så lägger jag även ihop 4+1 och får slutligen då 5. Här ser man alltså att i en uträkning blir mitt turnummer 8 och i den andra blir det 5. Hur sannolikt det är att det skulle ligga någon sanningshalt i dessa uträkningar får du avgöra själv.