Historia och kultur

Det finns turnummer som betyder olika saker och som kan vara tur eller otur beroende på nation. Det finns en del kulturella skillnader som bidrar till detta men också religionen. Varför vissa nummer räknas som turnummer medans andra som otursnummer är oftast av dessa två anledningar. Går man tillbaka i historien så kan man hitta en bakgrund till varför dagens mest populära turnummer just är turnummer.

Att siffror bidrar till tur eller otur kommer många gånger från religion. I Västvärlden, där majoriteten är eller var kristna så kommer turnummer oftast från bibeln. Siffran 7 som är oerhört populär kommer från 7 dagar som det tog Gud att skapa jorden. Siffran 3 kommer från Treenigheten. Som tidigare nämnt är siffran 7 den absolut största siffran sett till användning. Siffran spelar en stor roll bibliskt sett och har med tiden blivit stor inom sport och även spel. Det är inte endast i Västvärlden som 7 är ett turnummer.

Turnummer tillbaka till Kina

I Kina räknas siffran som ett lyckonummer utifrån vad den symboliserar. Den symboliserar samhörighet men inom spel anses den inte vara fullt lika lyckosam som inom relationer och kultur. Detta beror på att siffran i Kina bland annat är den dagen som spökmånaden håller plats. Månaden juli är tillägnad åt spöken.

Just nationen Kina är måna om vilka nummer som ger tur eller otur. Siffror spelar en stor roll i stora beslut och kan helt och håller avgöra livet. Berörda siffror kan ha en stor påverkan för affärer, giftermål och så vidare. Många ser därför till att endast göra viktiga beslut under berörda datum. Detta genomsyrar också spelandet. Man är noga med att turnummer är det som ger en vinsterna och inte förluster. Det ligger en spännande historik bakom varje specifik siffra påverkar även vardagen för många människor. Det kan röra sig om allt från att göra stora affärer, prissättning på varor eller att man inte tar hissen till en specifik våning. Kineserna sägs vara vidskepliga, och användningen av turnummer speglar inte bara vilka siffror man spelar på men även som sagt viktiga beslut i livet.

Olika nummer som blev populär

Siffran 8 räknas som ett turnummer i västvärlden och framförallt i Sverige. Detta är något som är gemensamt med Kina. Även där räknas siffran 8 som ett av de lyckotal som används mest i olika sammanhang men framför allt i också inom spel. Siffrans ljud är liknande det kinesiska och japanska ordet ”blomstrande”. Av den anledningen används det flitigt inom spel och affärer. Alla vill tjäna pengar, något siffran står för enligt deras kultur. Detta är alltså en siffra som symboliserar framgång och att erhålla rikedomar.

Siffran 4 är ett nummer som framförallt i Irland och Tyskland räknas som turnummer. I dessa länder förknippas siffran med lycka utifrån en klöver. För många människor är siffran 4 ett turnummer. Detta gäller dock inte i Kina där uttalet påminner om ett ord som är lite mindre positivt lagd. Nämligen ”döden”. Av denna anledning används inte siffran 4 som turnummer av den breda massan.

Siffran 13, som väldigt sällan i den västerländska världen förknippas med tur är i Italien ett turnummer. Den västerländska kulturen har inte heller blivit mer mottaglig för siffran efter en rad filmer som gjorts i skräck genren. Som tal kan 13 vara det mest negativt laddade talet i världen. Siffran har en biblisk ursprung, Judas som förrädare var den 13e personen vid påskbordet. Varför siffran 13 i Italien av alla ställen räknas som en bra siffra är för att den dagen är representerar St. Anthony och är ett skyddshelgon.

Siffran 2 i Kina ses även den som ett nummer som bringar tur. Dubbel lycka brukar förknippas med siffran. Vem skulle inte vilja ha dubbel lycka?

Negativt laddade nummer

Sammanlagt existerar det två siffror som i den västerländska kulturen är negativt laddade. Siffran 13 som nämnts men också siffran 666. Detta är direkt kopplat till bibeln och religion. I den kristna världen räknas detta som ett otursnummer och alltså inget som man i regel använder för att vinna eller skapa sig fördelar mentalt. Men som sagt, det finns inget rätt eller fel kring vilken siffra som är bäst. Det handlar endast om sannolikhet inom spel och även affärer. Vill man kan man ha även 666 som sitt turnummer. Som exempel används siffran i Kina som turnummer, den symboliserar lycka och kan ses i affärer och gator i landet.

Tursamma nummer i världen

Turnummer är ett ämne som är intressant. Överallt i världen finns det siffror som används när man spelar casino och betting. Det finns liknelser och det finns skillnader. Att en siffra som är högst negativt laddad men positivt laddad i en del av världen är spännande. Det är upp till personen att hitta ett nummer som funkar. Ett nummer som man känner sig bekväm med, antingen ur en biblisk mening eller ur en personlig synpunkt. Turnummer finns det gott om och otursnummer finns det gott om.